O mnie

Każdy jest dla mnie wyjątkowy i niepowtarzalny. Z ciekawością i wrażliwością, odkrywam razem z drugą osobą, w jaki sposób doświadcza i przeżywa siebie i swoje życie.

Prywatnie i zawodowo ważne jest dla mnie być ze sobą, i z innymi ludźmi, taką jaką jestem. W życiu kieruję się zasadą wczoraj już nie ma, jutra jeszcze nie ma, jest tylko dziś.

 

996860_616237851728701_2076432303_n

 

Doświadczenie

 • Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie w psychoterapii  oraz w pracy z osobami w trudnej sytuacji życiowej.
 • Odbyłam sześciomiesięczny staż kliniczny na Oddziale Psychiatrycznym w Szpitalu Specjalistycznym w Chorzowie.
 • Mam kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu treningów i warsztatów z zakresu psychoedukacji i rozwoju osobistego.
 • Od ośmiu lat prowadzę konsulting i doradztwo dla zespołów pracowniczych w obszarze poprawy jakości i komfortu pracy, jak również w obszarze wsparcia i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Prowadzę coaching zespołowy i indywidualny dla trenerów i osób prowadzących szkolenia, lekarzy, osób wykonujących zawody okołomedyczne i pomocowe.
 • Należę do Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów Gestalt (EAGT), Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt (PTPG),  Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP).
 • Dbając o jakość swojej pracy i etykę zawodu, pracuję w oparciu o założenia kodeksu etycznego EAGT i poddaję swoją pracę regularnej superwizji.

Wykształcenie

 • Jestem certyfikowaną psychoterapeutką Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Gestalt (EAGT), posiadam również Europejski Certyfikat Psychoterapii (ECP), ukończyłam 4-letni całościołowy kurs z zakresu psychoterapii  Gestalt  – Szkołę Trenerów i Psychoterapeutów w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie.
 • Jestem certyfikowaną superwizorką Eropejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Gestalt (EAGT), ukończyłam Szkołę Superwizorów Gestalt zorganizowaną przez Norwegian Gestaltinstitutt AS w Instytucie Gestalt w Krakowie.
 • Jestem certyfikowanym coachem/konsultatem w organizacjach (certyfikat GPO  wydany przez EAGT),  ukończyłam międzynarodowy Program Gestalt w Organizacjach w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie, przygotowujący do pracy jako coach i konsultant w organizacjach.
 • Posiadam rekomendację trenerską I-szego stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Certyfikat Jakości Szkoleń STOP II-go stopnia Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych w Warszawie.
 • Jestem absolwentką rocznej Szkoły Trenerów w Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego MERITUM w Katowicach.
 • Ukończyłam wyższe studia magisterskie na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego na kierunku politologia, ze specjalizacją polityka społeczna.
 • Brałam udział w treningach z zakresu pracy z ciałem, kreatywności oraz Analizie Transakcyjnej, treningach terapeutycznych oraz warsztatach z zakresu rozwoju osobistego.
 • Jestem członkinią zespołu Instytut Gestalt w Krakowie – obecnie jestem superwizorką na Szkole Psychoterapeutów.
 • Stale doskonalę swoje kompetencje zawodowe poprzez uczestnictwo w warsztatach, treningach terapeutycznych oraz szkoleniach dla profesjonalistów.

 

Zapraszam do kontaktu

StronaPlus StronaPlus