Jasper Jull „Nastolatki. Kiedy kończy się wychowanie”

 K iedy dzieci osiągają wiek nastoletni, mamy okazję przekonać się, co tak naprawdę udało nam się zbudować. Razem dotarliśmy do pewnego punkt: rodzice na siedzeniu kierowcy, a dzieci z tyłu, współdziałając z nimi. Czy jesteśmy zadowoleni z tego co widzimy? większość rodziców, niestety, nie jest specjalnie zadowolona i dlatego włącza się u nich tryb turbowychowania, aby jeszcze w ostatniej chwili naprawić to lub tamto. To daremne. Pytają wtedy: Co mamy robić? Siedzieć i patrzeć, jak nasze dzieci robią coś, z czym się nie zgadzamy? Dla takich rodziców mam jedną radę: siądźcie wygodnie w fotelu, popatrzcie na swoje dzieci i cieszcie się nimi!”

Jesper Juul „Nastolatki. Kiedy kończy się wychowanie”

Książka, która może być inspiracją dla wielu rodziców, nie tylko nastolatków. Mnie inspiruje zdanie: „(…) siądźcie wygodnie w fotelu, popatrzcie na swoje dzieci i cieszcie się nimi!„.

StronaPlus StronaPlus