O psychoterapii

Psychoterapia to forma wsparcia i sposób na lepsze zrozumienie siebie i innych. Jest metodą rozwiązywania problemów życiowych, sposobem na poprawę jakości życia i rozwój osobisty.

Wybrałam psychoterapię  Gestalt, ponieważ traktuje każdego człowieka całościowo, bierze pod uwagę ciało, umysł i uczucia.

Wybrałam Gestalt, bo kiedy zawodzi intelekt, a uczuć jest tyle, że trudno je odczytać lub schowane są tak głęboko, że trudno je zobaczyć, to zostaje ciało, które zna odpowiedź.

Umożliwia on odkrycie siebie takim jakim się jest, z całym bogactwem własnych uczuć, myśli, działań, potrzeb i kontaktów z innymi ludźmi.

Nie daje rad i nie poucza. Nie mówi musisz czy powinieneś lecz pomaga odnaleźć swoje chcę lub nie chcę, tak lub niedecyduję się lub nie decyduję się.

Kiedy pytam inne osoby, co dla nich oznacza psychoterapia Gestalt, to odpowiadają, że Gestalt umożliwia rozwój osobisty; jest wsparciem w poznawaniu siebie i podejmowaniu decyzji w zgodzie ze sobą. Jest drogą do wewnętrznej wolności, świadomości, spontaniczności i bycia takim jakim się chce.

 

Psychoterapia indywidualna

W zależności od potrzeb możliwe są:

  • spotkanie konsultacyjne – służy do określenia możliwej formy pomocy psychologicznej. Konsultacja może być początkiem regularnego procesu terapeutycznego;
  • terapia krótkoterminowa – nastawiona na rozwiązanie konkretnego problemu wywołującego kryzys. To spotkania mające na celu wsparcie w nagłej, trudnej sytuacji, która wywołuje silne reakcje emocjonalne lub załamanie. Trwa zwykle od kilku do kilkunastu spotkań;
  • terapia długoterminowa – nastawiona na głębsze poznanie i zrozumienie siebie. Poznanie swoich uczuć, myśli, zachowań w różnych sytuacjach. Nie ma określonej długości trwania. Jej długość zależy od celów jakie stawiają sobie osoby decydujące się z niej skorzystać.

W procesie psychoterapii dzieci i młodzieży pierwsze spotkanie zwykle odbywa się z samymi rodzicami. Kolejne wizyty to indywidualne spotkania  z dzieckiem.

 

Psychoterapia par/małżeńska

Umożliwia partnerom spotkanie na neutralnym gruncie przy udziale osoby, która nie jest zaangażowana w konflikt, ani związana z żadną ze stron. Psychoterapeuta wspiera partnerów w odkryciu przyczyn trudności oraz w znalezieniu rozwiązań akceptowalnych dla obu stron, pomaga w poprawie wzajemnych relacji, znalezieniu porozumienia i wyjścia z kryzysu.

 

Dodatkowe informacje

 

Książki

  • Ginger, S. (2004). Gestalt. Sztuka kontaktu. Optymistyczne podejście do relacji międzyludzkich. Warszawa: Wydawnictwo Jacek Santorski & Co.
  • Sills, Ch., Fish, S., Lapworth, P. (1999). Pomoc psychologiczna w ujęciu Gestalt. Warszawa: Wydawnictwo Instytut Psychologii Zdrowia.
  • Mellibruda, J. (2009). Teoria i praktyka terapii Gestalt. Warszawa: Wydawnictwo Instytut Psychologii Zdrowia.
  • Żłobicki, W. (2008). Edukacja holistyczna w podejściu Gestalt. O wspieraniu rozwoju osoby. Kraków: Wydawnictwo Impuls.
  • Kepner, J.I.(1991). Ciało w procesie psychoterapii Gestalt. Warszawa: Wydawnictwo Pusty Obłok.
  • Zinker, J. (1991). Twórczy proces w terapii Gestalt. Warszawa: Wydawnictwo Jacek Santorski & Co.

O mnie

StronaPlus StronaPlus